ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހާ ބަލިޙާލަތު ހުރިގޮތުން ރޯދަ ނުހިފޭނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
Ramazan-Mubarak-HD-wallpapers-2016

ސުވާލު :ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފައިހުރިމީހެއްގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ރޯދަނުހިފޭނަމަ އޭނާޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީކިހިނެތްތޯ؟ ޖަވާބު:الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ފަސޭހަވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް ބަލީގައިވާ މީހާ ގެ މައްޗަށް ރޯދަ ހިފުމެއް ނެތެވެ. އަދި ގެއްލުނު ރޯދަ ގަޟާ ކުރުމެއްވެސް ނެތެވެ. އޭގެ…

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ
Picture4

 ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތް މާތްﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތާޢާލާ އަޅުންގެ މައްޗައް ކަމެއް ފަރުޟުކުރައްވައިފިނަމަ އެކަމެއްގައި ޙިކްމަތެއް ލައްވައެވެ. ހުރިހާ އަޅުކަމެއްގައި ޙިކްމަތެއް ލެއްވިފަދައިން ރޯދައިގައި ވެސް ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކްމަތެއް ލެއްވިއެވެ. ރޯދަވެރިޔާ…

ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވާދޫގައި ހިންގައިފި
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ ބޭއްވުނު ދަރުސްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ދަރިވަރުން

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އާއި ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވާދޫގައި ހިންގައިފިއެވެ. “އިސްލާމީ ދިރިއުޅުން” މި ނަމުގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްގެ…